image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image

Pankkitilin avaaminen Virossa

16 June 2016
Facebook Twitter Linkedin

Jotkut Viron pankit tarjoavat vieraspaikkakuntalaisille yrityksille mahdollisuuden avata pankkitilin Virossa. Silloin pankille on esitettävä  tiettyjä asiakirjoja. 

 

Vaaditut asiakirjat pankkitilin avaamiseen Virossa: 

1. Yrityksen alkuperäinen rekisteröintitodistus, jonka mukana on Apostille-todistus, ja joka ei saa olla 6 kk vanhempi hetkellä, jolloin yritys esittää sen pankille;

 

2.Alkuperäinen sianmukainen todistus yrityksen valtuudesta toimia ja todistus yrityksen virkakaudesta, joiden mukana täytyy olla Apostille-todistus, ja jotka eivät saa olla 6 kk vanhempia hetkellä, jolloin ne esitetään pankille;

 

3. Seuraavat tiedot on oltava yllämainituissa asiakirjoissa: 

3.1. yrityksen nimi;

3.2. rekisteritunnus;

3.3. rekisteröinnin päivämäärä;

3.4. Rekisteritoimiston  nimi ja alkuperämaa;

3.5. asiakirjan lähettämispäivämäärä;

3.6.Rekisteritoimiston vahvistus (allekirjoituksella ja leimalla varustettuna);

 

4. Yrityksen muistiossa ja säännöksissä, yhtiön perustamiskirjan, yhtiön liiketoiminnan sopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä jne. on oltava seuraavat tiedot:

4.1. yrityksen nimi;
4.2. yrityksen sijainti;
4.3. liiketoiminta;
4.4. yrityksen perustajat; 

4.5. notaarin vahvistus ja Apostille-todistus;

 

5. Yrityksen edunsaajia koskevissa asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot:

5.1. todistus, jossa mainitaan kaikki edunsaajat, minkä yrityksen edustaja on allekirjoittanut notaarin edessä. Notaarin on vahvistettava todistus, jonka mukana on oltava myös Apostille-todistus;

5.2. jos perimmäinen edunsaaja ei ole yrityksen varsinainen omistaja, yrityksen on esitettävä ylimääräisiä asiakirjoja (osakassopimus jne.), joihin on liitetty Apostille-todistus;

 

6. Yrityksen edustajia koskevissa asiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot (Liiketoiminnan sopimus, Yhtiön Perustuskirja, Osakkaiden Deklaraatio/Todistus jne.):

6.1. nimi, henkilötunnus, syntymäpäivä, yrityksen hallituksen jäsenten/johtajien/edustajien passin numero;

6.2. notaarin on vahvistetta asiakirja ja siihen on liitettävä Apostille-todistus; 

 

7. Päätös avata pankkitili ja pätevien henkilöiden nimittäminen pankkitilin avaamiseen Virossa:

7.1. päätös on allekirjoitettava notaarin edessä ja siihen on liitettävä Apostille-todistus;

 

8. Yrityksen valtuuskirja yritykseltä meille,

8.1. pitää olla allekirjoitettu notaarin edessä ja valtuuskirjaan on liitettävä Apostille-todistus;

 

9. Valtuuskirja yritykseltä henkilökunnalle, joiden on päästävä pankkitilille,

9.1. pitää olla allekirjoitettu notaarin edessä ja valtuuskirjaan on liitettävä Apostille-todistus;

 

Kaikkien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä tai alkuperäisiä kopioita notaarin vahvistuksella ja joihin on liitetty Apostille-todistus.  

 

Virossa BVI the Government House myöntää Apostilles-todistuksia. 

 

Laskut:

1. Pankin lasku pankkitilin avaamiseen on 300 euroa.

2. Pankin PIN-laskin 14 euroa per PIN-laskin

 

Pankkitilin avaamiseen menee noin 15 päivää.

 

 

Saadaksesi lisää tietoa Viron pankkialan laista, ole hyvä ja ota yhteyttä englantia puhuviin lakimiehiimme ja verokonsultteihimme seuraavasta sähköpostista: info@gencs.eu

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit