image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Baltian maiden verouutiset

30.06.2016
Ulkomaalainen yritys voi harjoittaa liiketoimintaa Liettuassa ilman että perustaa oikeushenkilöä, mutta nämä toiminnot voivat luoda kiinteän toimipaikan. Kiinteä toimipaikka on...
30.06.2016
Permanent establishment in Lithuania Permanent establishment in Lithuania, taxation of PE, exposure of permanent establishment in Lithuania, Latvia, Estonia, English speaking lawyer, tax, corporate income tax, tax...
03.06.2016
01.01.2016 alkaen valmisteverot polttoaineelle ovat nousseet. Esimerkiksi, lyijyttömän polttoaineen valmisteverot ovat nousseet 411,21 eurosta 436 euroon per 1000 litraa, maaöljykaasujen ja muiden kaasumaisten...
02.06.2016
Mikroyritys on laillinen yritysmuoto, joka otettiin käyttöön Liettuassa vuonna 2012. Mikroyritykseltä ei vaadita minimi osakepääomaa, joten tästä...
21.04.2016
A micro company (MB) is a legal form of business that was introduced in Lithuania in 2012. MB is not required to have a minimum share capital, thus a micro company may be...
01.03.2016
Tammikuun alusta 2016 alkaen autovero lähes kaksinkertaistuu Latviassa kaikissa painoluokissa 12000 kg asti. Esimerkiksi ajoneuvoissa, jotka painavat alle 1500 kg, autovero...
23.02.2016
Tammikuussa 2016 polttoaineveroa korotettiin Latviassa. Esimerkiksi lyijyttömän polttoaineen kohdalla vero nousee 411,21 eurosta 436 euroon (1000 litraa). Raakaöljyn ja kaasumaisten hiilivetyjen kohdalla vero...
18.02.2016
Mikroyritysten verotukseen liittyvä lainsäädäntö muuttui Latviassa vuoden 2016 alussa. Mikroyrityksen, jonka liikevaihto jää alle 7000 euron, on yhä maksettava aiemman 9%...
08.02.2016
Baltian maissa (Latvia, Liettua ja Viro) ei ole käytössä Suomen kaltaista progressiivista tuloverotusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maksavat...
05.02.2016
Yritystoiminnan verotus on Baltian maissa (Viro, Latvia ja Liettua) selkeästi Suomea kevyempää. Latviassa ja Liettuassa on käytössä kaksi yhteisöveron astetta....
04.02.2016
Oheisesta taulukosta käy ilmi työnantajan maksut sekä työntekijään kohdistuva henkilökohtainen verotus Baltiassa (Viro, Latvia ja...
02.02.2016
From January 1st, 2016 the vehicle operation tax for vehicles with gross weight till 12000 kg is increased more than twice in almost all weight categories. For example, for vehicles with gross...
19.01.2016
The SRS has the power to determine taxable object that is decreased with taxes and fees on the basis of statement and levy fine in the amount of 100 %, if it is established that...
23.12.2015
Euroopan parhaat yritysratkaisut löytyvät Baltian valtioista, joissa yritysvero ja yritystoiminnan kustannukset ovat tuntuvasti matalammat Euroopan keskiarvoon nähden....
11.12.2015
The Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia in the final reading accepted several amendments to the Gambling and Lottery law on 30.11.2015. The amendments are not in the force yet. Law...
13.10.2015
Please find below list of countries with which Latvia has concluded DTT. Albania Armenia Austria Azerbaijan Belarus Belgium Bulgaria Canada China Czech...
11.09.2015
The general rule is that operating losses may be carried forward indefinitely as long as the company continues the activities that caused the losses. However, losses carried forward cannot offset more than 70% of...
17.08.2015
While it is possible for foreign company to conduct business operations in Lithuania withoutestablishing a legal person, it should be noted that such activities may create a permanent establishment (PE)....

Baltian maiden oikeudelliset uutiset

29.06.2016
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) toimivalta EIT on kansainvälinen tuomioistuin, joka sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. EIT:lla on toimivalta käsitellä...
28.06.2016
Työsopimuksen lopettaminen osapuolten sopimuksesta Osapuolet voivat vapaasti sopia työsopimuksen lopettamis-perusteista. Tapauksissa, joissa osapuolet sopivat työsopimuksen...
28.06.2016
Tulevan toiminnan rajoittaminen Työantaja ja työtekijä voivat sopia kirjallisesti työtekijän ammatillisen toiminnan rajaamisesta työsopimuksen päätyttyä. Tällainen sopimus...
27.06.2016
Siitä asti kun Liettua sai itsenäisyytensä takaisin 1990 luvulla, Liettuassa on ollut tiukka kielto koskien kaksoiskansalaisuutta. Tästä huolimatta on tiettyjä...
20.06.2016
Lakimääräiset vaatimukset sopimuksen tekoon Laki ei vaadi, että sopimusten on oltava kirjallisessa muodossa, eli suullinen sopimus on myös pätevä. Jos henkilö työskentelee...
20.06.2016
Osa kolme Työsopimukset Työsopimuksia on monia eri versioita: jatkuva, määräaikainen, väliaikainen, kausiluonteinen, lisätyö, toissijainen työ, etätyö, työn...
16.06.2016
Miten voi periä velkaa Liettuassa? Alla on eri keinoja vaatia velan perimistä Liettuassa. Velallisen vahvistaminen kaupparekisteristä...
15.06.2016
Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 10.09.2015 tuomion tapauksesta C-266/14 Federacion de Services Privados del sindicato Comisioners obreras, mikä...
14.06.2016
Latvian maahanmuuttolakiin on tehty muutamia muutoksia, jotka tulevat voimaan 01.07.2016. Kyseiset muutokset koskevat toistuvan väliaikaisen oleskeluluvan myöntämisehtoihin, väliaikaisen...
01.06.2016
Saadaksesi oleskeluluvan Baltian maissa, voit ostaa talon tai kiinteistön. Esimerkiksi jos olet saanut väliaikaisen oleskeluluvan Latviasta, voit...
26.05.2016
Buying property in the Baltics will qualify you for a residence permit in the country. For example purchase of a property will qualify you for receiving...
06.04.2016
Yritysjärjestelyt (M&A) muodostavat yleensä tärkeän osan yhtiön laajempaa strategiaa. Euroopan Unionin integraatio on saanut aikaan tilanteen, jossa rajat...
18.03.2016
Latviassa insolvenssimenettelyistä (esim. konkurssimenettelystä) säädetään Laissa insolvenssimenettelyistä. Lakia sovelletaan sekä...
07.03.2016
Liettuan kaupankäyntiä säätelevien lakien mukaan myyjällä on velvollisuus vaihtaa tuote tai palauttaa rahat ostajalle 14 päivän kuluessa...
16.02.2016
23 maaliskuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 2015/2424 korvataan sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) Euroopan unionin teollisoikeuksien...
10.02.2016
Liettua on listannut 58 maata matalan verotuksen maiksi. Transaktiot näiden maiden kanssa on erityissääntelyn alaista ja...
09.02.2016
Seuraavat dokumentit vaaditaan väliaikaisen oleskeluluvan hakemiseen Latviassa: Passin kopio ja henkilön osoite ulkomailla; Tiedot avioliitosta, puolisosta, vanhemmista, lapsista,...
18.01.2016
This article gives you an overview about the key requirements for purchasing or selling real estate in Estonia. This summary is not complete or exhaustive, since each particular...
14.10.2015
What is Safe Harbor Agreement? The EU Data Protection Directive provides that EU companies can transfer personal data to non-EEA countries only...
15.09.2015
On 10 September 2015 the Court of Justice of the European Union (the CJEU) adopted a judgment in the Case C-266/14...

Tapahtumat

16.06.2016
Jotkut Viron pankit tarjoavat vieraspaikkakuntalaisille yrityksille mahdollisuuden avata pankkitilin Virossa. Silloin pankille on esitettävä tiettyjä asiakirjoja. Vaaditut asiakirjat...
15.06.2016
Latviassa pankkitilit ovat tarkan valvonnan alaisena ja liiketoiminnasta on oltava todisteita. Latvian pankit tarjoavat ulkomaalaisille yrityksille ja henkilöille mahdollisuuden avata pankkitili...
03.06.2016
Saadakseen enemmän ammatillista tietoa ja kokemusta kansainvälisen verotuksen alalla , Gencs Valters Law Firm liittyi International VAT...
19.05.2016
To expand the professional knowledge and experience about International taxation Gencs Valters Law Firm became a member of the...
15.01.2016
On March 15th, 2016 Gencs Valters together with Multilaw will take part in lawyers’ informal networking event during MIPIM at the Miramar Page. MIPIM is the world’s...
27.10.2015
In Latvia bank accounts are subject to bank scrutiny and some real business shall be present. However few Latvian banks offers the possibility to open a bank account for the foreign company and individuals. In that case...
19.10.2015
In the summer of 2015 student from Glasgow (Scotland) took part in internship in Gencs Valters Law firm. Intern took practical internship in Riga, Latvia. Kate Ireland was glad...
07.09.2015
Dear coorporation partners, We are glad to invite you to the SelectUSA Roadshow in Tallinn on 21st of September 2015. The aim...
04.09.2015
The new data on minimum wage across Europe published by Eurostat on July, 2015 proves that the Baltic States remain the most attractive countries for...
31.08.2015
Procedures For Terminating the Agreement In all cases the termination of an employment contract must comply with the terms of the contract. In most cases, there are certain minimum steps which must be followed before...
18.08.2015
Geographical Indications (GI) are a parallel string besides trademarks to secure the customers trust in a certain product’s origin, protect him from confusion and allow...
07.08.2015
The aim of GPPH project is to enable faster and higher quality in patent examination within the...
03.08.2015
Enforcement of Intellectual property rights through customs Owners of Intellectual Property Rights (IPR) face the problem of damages caused by the import and sale of counterfeit goods that infringe...
13.07.2015
The Estonian pension system has three pillars. First pillar is state pension, this means that the state pays the pension for persons who have reached the retirement age. The second pillar is mandatory funded pension. The aim...
29.06.2015
The government has approved the proposal submitted by the Ministry of Social Security and Labour to increase minimum wage following July 1, 2015. The new monthly minimum wage...
09.06.2015
Nowadays word-of-mouth is not considered a reliable way to inform customers about company’s production. Advertising is crucial in order to get rapid sales of a product or service, and to have a successful...
01.06.2015
Registering your invention seems like a long and complicated process. Taken into account the administrative burden and patenting costs, inventors often ask “is it really worth it”?...
18.05.2015
Part one Forums For Adjudicating Employment Disputes The Labour Inspectorate has exclusive jurisdiction for most employment claims, but in certain cases and when the parties fail to reach...
14.05.2015
As of 1 January 2013 the holding regime has been introduced in Latvia. Such regime provides less tax burden In Latvia from receiving and distributing profits. Receiving dividends and profit taxation In line with Latvian legislation...

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.