image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Yrityksen perustaminen Liettuassa

 

Yleisin yritysmuoto Liettuassa on osakeyhtiö [UAB].

 

Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 EUR, joka on maksettava yrotksen pankkitilin avaamisen jälkeen ennen yrityksen rekisteröintiä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön (UAB) voi perustaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

 

 Yrityksen muodostamisen kustannukset, mukaan lukien pankkitili ja ALV-rekisteröinti

Yksityisen osakeyhtiön perustamisilmoituksen hinta on 57, 40 EUR. Perustamisilmoitusmaksu ei sisällä notaarikuluja, jotka vaihtelevat 102 EUR ja 232 EUR välillä. ALV-rekisteröinnistä ei peritä Latviassa maksua. Pankkitilin avaamismaksu vaihtelee hieman pankista riippuen. Jos yrityksen perustaa oikeushenkilö, lisäksi voi tulla kuluja käännöksistä (keskimäärin 16 EUR/sivu).

Rekisteröiminen kestää 3 arkipäivää asiakirjojen jättämisestä paikalliselle viranomaiselle ja rekisteröinnin kokonaissumma vaihtelee 290 eurosta 580 euroon. 


 Juridinen osoite

Huomioi, että yrityksen osoitteen määritteleminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi yrityksen perustamisen ensimmäisessä vaiheessa on tarpeellista rekisteröidä tietty osoite Latviassa. Voimme tarjota yrityksellenne mahdollisuutta käyttää meidän laillista osoitettamme Vilnassa. 

 

 Yrityksen perustamisprosessi

Yhtiön perustamisen alkuvaiheissa, yhtiölle pitää luoda aluksi perustamiskirja. Tämän jälkeen avataan väliaikainen pankkitili perustajien valitsemassa pankissa, jonne siirretään vaadittava alkupääoma. Alkupääoman on oltava vähintään 2 500 EUR;

Yhtiöjärjestys kirjoitetaan ja vahvistetaan notaarilla ja yritykselle määrätään tarvittavat hallinnolliset elimet;

 

Yritys katsotaan perustetuksi yritysrekisteriin rekisteröimisellä. Kaikki asiakirjat on jätettävä yritysrekisteriin liettuankielisinä. Lain mukaan asiakirjojen käännökset voi tehdä vain sertifioitu kielenkääntäjä. Keskimääräiset käännöskulut ovat 16 EUR/sivu; yrityksen perustamiseen tarvittavien asiakirjojen kääntämiskulut ovat keskimäärin 290 EUR.

 

 Vaaditut asiakirjat ja tiedot

Lista yrityksen perustamisen tärkeimmistä asiakirjoista ja tiedoista Liettuassa ovat:

 1. Tiedot yrityksen hallituksen jäsenestä tai jäsenistä (etu- ja sukunimet, henkilötunnukset, syntymäajat, lähiosoite ja passikopiot); tieto yrityksen perustajasta (jos perustaja on oikeushenkilö, tarvitaan myös ote yrityksen kotivaltion kaupparekisteristä)
 2. Yrityksen laillinen osoite Liettuassa;
 3. Pankkitiedot;
 4. Perustamisasiakirja;
 5. Yhtiöjärjestys;
 6. Perustamispäätös;
 7. Pankin todistus alkupääoman (2 500 EUR) maksamisesta.

Huomioi myös, että yrityksen nimen saatavuus on varmistettava ennen rekisteröintiä.

 

 

 Verotus Liettuassa

 

Hinnat, kulut

Lyhyt selitys

ALV

Yleinen verokanta 21 %, alennettu verokanta 9 % ja 5 % (joissakin tapauksissa).

Verokausi on yksi kalenterikuukausi

Yritystulovero

Yleinen verokanta – 15 %. Mikroyrityksille – 5 %.

Verotettava liikevoitto = verokauden aikana ansaittu tulo – 
verovapaa tulo – sovellettavat vähennykset (sisältäen yrityksen rajoitetusta koosta saatava vähennys)

Osinkoverotus

15 %

Luonnolliset henkilöt ja
Oikeushenkilöt (mikäli osakkaan vapautusta ei sovelleta)

Henkilökohtainen tulovero

Yleinen verokanta – 15 %
Alennettu verokanta – 5 %

Alennettu verokanta koskee yrittäjyystuloja luvanvaraisista ammateista (lakimiehet, notaarit, arkkitehdit jne.)

Sosiaaliturvamaksut

3 %

Eläkevakuutus- työntekijän osuus

6 %

Sairausvakuutus – työnantajan osuus

30,98 % -31,7 %

Työnantajan osuus – (määräytyy riskiryhmän perusteella)

Kiinteistövero

1 % – 3 %

Kunta- ja kiinteistökohtainen

 Edustuston rekisteröinti Liettuassa

Liettuan laki säätelee edustustoja ja muita rekisteröitäviä organisaatioita Liettuassa. Oikeushenkilön edustusto on oikeushenkilön yksikkö, jolla on oma rekisteröity osoitteensa ja oikeus suorittaa alla määriteltyjä toimintoja. Oikeushenkilön edustustolla on oikeus edustaa ja suojella oikeushenkilön intressejä, solmia sopimuksia sekä tehdä muita oikeustoimia edustamansa oikeushenkilön nimissä, hoitaa tuontia ja vientiä yksinoikeudella ulkomaisten oikeushenkilöiden ja muiden organisaatioiden välillä, joilla on sivuliike tai yhtiön, instituution tai organisaation ja sivuliikkeen välillä. Oikeushenkilön edustusto ei kuitenkaan ole itse oikeushenkilö. Rekisteröityessään ulkomaisen oikeushenkilön tai muun organisaation edustuston on ilmoitettava yritysrekisteriin asiakirjojen ja rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksista sekä oikeudellisesta asemasta.

 

Ennen kuin ulkomaalaisen edustuston rekisteröinti-ilmoitus jätetään rekisterihallitukseen, notaarin on vahvistettava hakemustietojen oikeellisuus ja että säädökset täyttävät säädösvaatimukset ja että ulkomaisen oikeushenkilön edustusto on kelvollinen rekisteröitäväksi.

 

 

 Tärkeimmät asiakirjat:

 • Edustajan tiedot (kopio passista, lähiosoite);
 • Edustuston perustajan perustamisasiakirja ja siihen mahdollisesti liittyvät määräykset sekä liitteet;
 • Edustuston juridinen osoite Liettuassa;
 • Kopio edustuston perustajan rekisteröintitodistuksesta tai ote rekisteristä, johon perustajan asiakirja on talletettu (legalisoitu tai Apostille-todennettu);
 • Käsittelymaksu 58 EUR. Rekisteröinti tapahtuu normaalisti kolmen arkipäivän kuluessa asiakirjojen jättämisestä keskusrekisteriin.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.