image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Arvonlisävero (ALV) Virossa

 

Valtion budjettiin maksettavaa ALV:a on velvollinen maksamaan jokainen veronmaksaja, joka on rekisteröitynyt (tai jonka on ALV-lain mukaan rekisteröidyttävä) verohallinnon verorekisteriin, ja joka suorittaa verotettavia toimenpiteitä maan sisällä.

 

 Verotettavat toimenpiteet

1) ALV-alaiset tapahtumat, kuten maansisäiset toimenpiteet, jotka suoritetaan taloudellisten aktiviteettien nojalla:

 • Tavaroiden toimitus palkkaa vastaan;
 • Palveluiden toimittaminen Viron sisällä
 • Euroopan Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta;
 • Virossa verotettavien, ulkomaisen verovelvollisen tarjoamien palveluiden toimittaminen

2) Kaikki maahantuodut tuotteet ovat ALV:n alaisia.

3) Uuden kulkuneuvon hankinta Euroopan unionin alueelta

4) Sellaisten tuotteiden hankinta, joista Liettuan lain mukaan on kaikkien, paitsi sellaisten luonnollisten henkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia EU:n alueella, maksettava valmistevero

 

 Veronmaksajat 

Veronmaksaja on henkilö, mukaan lukien julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai valtio, maalaiskunta tai kaupungin viranomainen, joka harjoittaa liiketoimintaa ja on rekisteröity tai velvollinen rekisteröitymään verovelvolliseksi. Vieraan maan tai jäsenmaan verovelvollista, mukaan lukien sellaisten henkilöiden ryhmä, jolla ei ole oikeushenkilön statusta, kohdellaan ALV-velvollisena henkilönä kyseisen maan lain mukaan.

Veronmaksajien luokitus:

 

1) Kotimaiset veronmaksajat

2) Muiden jäsenmaiden veronmaksajat

3) Kolmansien maiden tai alueiden veronmaksajat

 

 Verotasot Virossa

1) Perusverokanta 20 %;

2) Alennettu verokanta 9 %;

3) Nollaverokanta 0 %.

 

Alennettua verokantaa sovelletaan: Oppimateriaalina käytettyihin kirjoihin ja työkirjoihin; Lääkkeisiin ja ehkäisyvalmisteisiin, terveys- ja hygieniatuotteisiin, lääketieteellisten tai lääkinnällisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu ja myönnetty vammaisten henkilöiden henkilökohtaiseen käyttöön sosiaalihuoltolain mukaisesti; kausijulkaisuihin, lukuun ottamatta lähinnä mainoksia tai henkilökohtaisia ilmoituksia sisältäviä julkaisuja tai julkaisuja, joiden sisältö on pääasiassa eroottista tai pornografista; majoituspalveluihin (aamiaisella tai ilman), pois lukien kaikki kyseisten palveluiden mukana tulevat tavarat tai palvelut.

 

Nollaverokantaa (0 %) sovelletaan: Vientitavaroihin; Yhteisön sisäiset tavaranluovutukset; Kansainvälisillä vesillä navigoiviin merialuksiin; Kansainvälisillä reiteillä operoivan yhtiön lentoaluksiin sekä k.o. aluksella käytettäviin varusteisiin varaosiin, polttoaineisiin ja muihin tarvikkeisiin; Toiseen jäsenvaltioon kuljetettuihin, diplomaattiselle edustajalle, konsuliagentille tai ulkoministeriön, EU:n tai NATO:n tunnustaman erityistehtävän tai -organisaation edustajalle luovutettuihin tavaroihin; Vapaa-alueille tai –varastoihin asetettuihin tavaroihin; Tiettyihin Direktiivin 2006/112/EC IV lisäosassa lueteltuihin tavaroihin; Eesti Pank’iin siirrettyyn kultaan; Palveluihin, joiden suorituspaikka ei ole Virossa; Diplomaattisten ja konsulijärjestelyiden alaisiin tavaroihin ja tarvikkeisiin jne.

 

Poikkeussääntöjä on säädetty koskemaan takauksia ja rahoituspalveluita (mahdollisuus verottaa kotimaassa), vakuutustoimintaa, posti-, terveys-, sosiaali- ja vakuutuspalveluja sekä lasten ja nuoreten suojelua koskevia palveluja, kiinteistöjen vuokraamista ja tarjontaa, arpajaisia ja uhkapelaamista, tiettyjä koulutuspalveluita sekä sairaiden, loukkaantuneiden tai vammaisten kuljetusta.

 

 ALV-rekisteri

Rekisteröityminen on pakollista kaikille henkilöille, joiden toiminnan verotettava arvo (pois lukien vienti) ylittää 16 000 EUR kalenterivuodessa. Virossa liiketoimintaa harjoittavan ulkomaisen henkilön rekisteröitymisvelvollisuus alkaa siitä päivästä, jolloin verotettava toiminta tapahtuu. Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä ALV-velvolliseksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Virossa ja joka on verovelvollinen toisessa jäsenmaassa, tekee verotettavan toimen Virossa eikä kyseistä tointa veroteta Virossa verovelvolliselta.
 • Kun toisessa jäsenmaassa arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja tekee etämyyntitapahtuman Viroon henkilölle, joka ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi (pois lukien valmisteveron alaiset tuotteet) ja etämyynnin verotettava arvo ylittää 35 000 EUR kalenterivuoden alusta laskettuna.
 • Kun toisessa jäsenmaassa arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja myy etämyyntinä valmisteveron alaisia tuotteita henkilökohtaiseen käyttöön luonnolliselle henkilölle Viroon.

Kun toisessa jäsenmaassa arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja tekee etämyyntitapahtuman Viroon henkilölle, joka ei ole rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi (pois lukien valmisteveron alaiset tuotteet), elinkeinonharjoittaja voi rekisteröityä ALV-velvolliseksi vapaaehtoisesti. Toisessa jäsenmaassa arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole pysyvää toimipaikkaa Virossa, voi nimittää vero- ja tullihallituksen hyväksymän veroagentin. Vero- ja tullihallitus tekee päätöksen ALV-rekisterihakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viiden (3) työpäivän kuluessa vastaanotettuaan rekisteröintihakemuksen.

 

 Verotuskaudet

Verotuskauden pituus on yksi kalenterikuukausi. Verovelvollisen perustellusta pyynnöstä johtava veroviranomainen voi määrätä verotuskauden pidemmäksi kuin yhden kalenterikuukauden. Verotuskausi alkaa kuun tai ensimmäisen verotuskauden ensimmäisenä päivänä ja päättyy kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

 

 Veroilmoitukset 

Kuukausittaiset ALV-ilmoitukset tulee täyttää ja ALV:t maksaa seuraavan kuun 20. päivä mennessä. ALV-ilmoitukset tulee toimittaa sähköisesti. Verohallinto on määrittänyt ALV-ilmoitusten muotoilun ja täyttöohjeet. ALV-ilmoituksen tulee sisältää:

 • 20% ALV-kannan alaiset tapahtumat, mukaan lukien
 • 9% ALV-kannan alaiset tapahtumat, mukaan lukien
 • 0% ALV-kannan alaiset tapahtumat, mukaan lukien tuotteiden vienti sekä Yhteisön sisäinen tavaroiden ja palveluiden toimitus toisen jäsenmaan verovelvolliselle
 • Tavaroiden maahantuonnista maksettava ALV
 • Kiinteistä hankinnoista maksettu tai maksettava ALV
 • Yhteisön sisäiset, toisen jäsenmaan verovelvolliselta hankitut tavarat tai palvelut
 • Muut hankitut ALV:n alaiset tuotteet tai palvelut
 • Erityisjärjestelyin verotettavan kiinteistön tai metallijätteen hankinta
 • Verovapaa tarjonta
 • Erityisjärjestelyin verotettavan kiinteistön tai metallijätteen tarjonta ja toisessa jäsenmaassa asennettavaksi tai koottavaksi tarkoitettujen tavaroiden verotettava arvo

 

 Verotussopimukset

Viron tasavallassa käytössä olevat verotussopimukset pätevät yli 50 maassa.

 

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.