image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Arvonlisävero (ALV) Latviassa

 

Valtion budjettiin maksettavaa ALV:a on velvollinen maksamaan jokainen veronmaksaja, joka on rekisteröitynyt (tai jonka on ALV-lain mukaan rekisteröidyttävä) verohallinnon verorekisteriin, ja joka suorittaa verotettavia toimenpiteitä maan sisällä.

 

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVerotettavat toimenpiteet

1) ALV-alaiset tapahtumat, kuten maansisäiset toimenpiteet, jotka suoritetaan taloudellisten aktiviteettien nojalla:

 • Tavaroiden toimitus palkkaa vastaan;
 • Palveluiden tarjoaminen palkkaa vastaan;
 • Tuotteiden hankinta Euroopan unionin alueelta palkkaa vastaan

2) Kaikki maahantuodut tuotteet ovat ALV:n alaisia. (Kysy poikkeustilanteista Gencs Valters Asianajotoimistolta)

3) Verotettava toimenpide on uuden kulkuneuvon hankinta Euroopan unionin alueelta, jonka toimeenpanee rekisteröitymätön henkilö tai henkilö, joka ei ole veronmaksaja.

4) Verotettavat toimenpiteet käsittävät aika-ajoin myös uusien ajoneuvojen toimitukset: hankkijan tapauksessa vastaanottaja tai kolmas osapuoli sisämaassa lähettää tai kuljettaa uuden kulkuvälineen vastaanottajalle sisämaan ulkopuolella määränpäähän, joka on EU:n alueella.

 

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVeronmaksajat

Veronmaksaja on henkilö, joka itsenäisesti harjoittaa missä tahansa, mitä tahansa taloudellista toimitusta. Veronmaksajien luokitus:

 1. Kotimaiset veronmaksajat (rekisteröityneet veronmaksajat, jotka ovat rekisteröityneet verohallinnon arvonlisäverorekisteriin; ei-rekisteröityneet veronmaksajat, jotka eivät ole rekisteröityneet verohallinnon arvonlisäverorekisteriin);
 2. Muiden jäsenmaiden veronmaksajat (rekisteröityneet/ei-rekisteröityneet);
 3. Kolmansien maiden tai alueiden veronmaksajat (rekisteröityneet/ei-rekisteröityneet).

Rekisteröityneeksi veronmaksajaksi lasketaan myös veroasiamies ja ALV-ryhmä. Veronmaksajaksi käsitetään myös valtio tai paikallinen kunnanhallitus sen vastaanottaessa rakennuspalveluita.

 

Julkinen henkilö lasketaan veronmaksajaksi, jos se tarjoaa sähköisiä viestintäpalveluita, toimittaa tavaroita (sisältäen veden, kaasun ja sähkön), tarjoaa rahtikuljetuksia, turismipalveluita ja niin edelleen.

 

Lisätietoja voit tiedustella Gencs Valters Asianajotoimistolta.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaALV-ryhmä

ALV-ryhmä käsittää vähintään kaksi veronmaksajaa, jotka suorittavat yhteisiä siirtoja sisämaassa, edellyttäen, että ryhmä on hyväksytty sekä ALV-ryhmän säätiösopimuksessa että valtion veroviraston ALV-rekisterissä.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVerotasot Latviassa

 1. Perusverokanta 21 %;
 2. Alennettu verokanta 12 %;
 3. Nollaverokanta 0 %.

Alennettua verokantaa (12 %) sovelletaan: lääkintätarvikkeisiin; maitoon ja meijerituotteisiin; normaaliin sisämaassa tapahtuvaan matkustajien ja tavaroiden kuljettamiseen; kirjoihin; asumispalveluihin; puupolttoaineen tuottamiseen; lämpöön jne.

 

Nollaverokantaa (0 %) sovelletaan: maastavientiin ja maahantuontiin; veroasiamiehen EU:n alueelta hankkimiin tuotteisiin; tuotteiden maastavientiin tai maahantuontiin tai kuljetukseen liittyviin palveluihin; laivojen toimitukseen ja tuontiin; lentokoneisiin; tuotteiden toimituksiin henkilön ollessa kolmannen maan kansalainen tai kolmannen maan alueella, ja joka ei ole veronmaksaja EU:n alueella; vientiä vaativiin tuotteisiin EU:n alueelta; diplomaatin, konsulaatin, kansainvälisten organisaatioiden, EU:n ja NATO:n toimiin liittyvien tavaroiden tai palveluiden toimitukseen.

 

Nollaverokanta ei päde, mikäli tapahtuman suorittanut rekisteröitynyt veronmaksaja ei kykene toimittamaan vientidokumentteja tai muita tositteita siitä, että nollaverokantaa sovelletaan.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaALV-rekisteri

Ennen verottavia siirtoja tai palveluiden vastaanottamista veronmaksajan tulee rekisteröityä valtion verohallinnon ALV-rekisteriin. Liiketoimien suorittamiseksi veronmaksajalla on oikeus rekisteröityä valtion verohallinnon ALV-rekisteriin tietyksi määräajaksi.

 

Valtion verohallinnon ALV-rekisteriin rekisteröidään:

 1. Luonnolliset henkilöt;
 2. Oikeushenkilöt;
 3. Yhtiökumppanuudet;
 4. Yksilöryhmän valtuuttamat luonnolliset henkilöt, mikäli ryhmä suorittaa taloudellista toimintaa sopimuksen nojalla;
 5. ALV-ryhmät;
 6. Veroasiamiehet;
 7. Muiden jäsenmaiden veronmaksajat;
 8. Muiden jäsenmaiden veronmaksajien edustajat sisämaassa.

Veronmaksajat rekisteröidään ALV-rekisteriin verohallintoon lähetetyn hakemuksen nojalla.

Valtion verohallinto tekee päätöksen ALV-rekisterihakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viiden (5) työpäivän kuluessa vastaanotettuaan rekisteröintihakemuksen.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVerotuskaudet

 1. 1 kuukausi – jos verotettavan liiketoimen arvo ylittää ennakkoverotusvuonna tai tilivuonna 50 000 EUR;
 2. Vuosineljännes;
 3. Puolikas kalenterivuosi – jos verotettavan liiketoimen arvo ei ylitä ennakkoverotusvuotena 14 228,72 EUR ja jos liiketoimi ei sisällä tuotteiden toimitusta EU-alueella nollaverokannalla.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVeroilmoitukset

Ministerikabinetti määrittelee veroilmoituksen täytön ja lähetyksen järjestyksen verotuskaudelta.

ALV-ilmoitus sisältää tiedon verotuskaudesta ja sen liitteistä (yleiskatsaus ennakkoveroon ja verotusmääriin; yleiskatsaus tuotteiden toimittamisesta ja palveluista EU:n alueella; yleiskatsaus tai yleiskatsaus ja liitteet tilityksistä ja verotuksesta veronpalautuksen yhteydessä; yleiskatsaus toimitettujen tuotteiden arvojaosta vapaasatamissa ja erityisillä talousvyöhykkeillä; yleiskatsaus kiinteän omaisuuden käytöstä; yleiskatsaus veroasiamiehen suorittamista liiketoimista).

Arvonlisävero (ALV) LatviassaAikataulu veroilmoituksen tekemiseen: 

20 päivää verotuskauden päättymisen jälkeen – mikäli ilmoitus toimitetaan valtion verohallintoon sähköistä ilmoitusjärjestelmää käyttäen;

20 päivän kuluessa verotuskauden loputtua veronmaksajan tulee maksaa se veromäärä, joka on laskettu verotuskaudesta valtion talousarviossa.

 

Arvonlisävero (ALV) LatviassaErityistapaukset:

 • Maanviljelijät;
 • Matkanjärjestäjien tarjoamat palvelut;
 • Käytettyihin tuotteisiin, taiteeseen, keräilyesineistöön ja antiikkiin liittyvät liiketoimet;
 • Sijoituskultaan liittyvät liiketoimet;
 • EU:n alueella sähköisesti tarjotut palvelut kolmansille maille tai kolmansien maiden veronmaksajille;
 • Puutavaran ja siihen liittyvien palveluiden toimittaminen;
 • Rakennuspalvelut;
 • Metalliromun ja siihen liittyvien palvelun toimittaminen;
 • Käytetyn kiinteän omaisuuden liiketoimet;
 • Veronmaksun ja ennakkoveron vähennysjärjestys.

Arvonlisävero (ALV) LatviassaVerotussopimukset

Latvian tasavallassa käytössä olevat verotussopimukset pätevät yli 50 maassa.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.