image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Patenttien rekisteröinti Virossa

 

 Lyhyt yhteenveto patentinhakuprosessista

 

Patenttihakemus lähetetään Viron patenttivirastoon. Patenttihakemuksen tulee sisältää seuraavat välttämättömät dokumentit: patentinrekisteröintianomus, keksinnön kuvaus, patenttivaatimus, tarvittaessa piirrokset tai muut kuvailevat materiaalit ja keksinnön ydinidea. Vastaanotettuaan patenttihakemuksen Viron patenttivirasto arvioi hakemuksen sopivuuden verraten sitä hakemuksien minimivaatimuksiin. Patenttivirasto julkaisee patenttihakemuksen. Julkaisun jälkeen Patenttivirasto aloittaa hakemuksen oleellisen arvioinnin. Oleellisen arvioinnin vaiheessa Patenttivirasto arvioi keksinnön uutuuden, kekseliäisyysasteen ja soveltuvuuden teollisuuteen.

 

Jos Patenttivirasto katsoo, että keksintö täyttää uutuuden, kekseliäisyyden ja teollisuussoveltuvuuden vaatimukset, virasto tekee päätöksen patentin myöntämisestä. Patenttivirasto julkaisee ilmoituksen patentin myöntämisestä virallisessa patenttijulkaisussa. Kun julkaisu on tehty, patentinhakijasta tulee patentin omistaja, jolla on yksinomainen toimivalta käyttää keksintöään haluamallaan tavalla.

 

 Tutkitaanko keksintö tarkoin ennen myöntämistä?

Kyllä.

 

 Mitä ovat vähimmäisvaatimukset?

Viro ei seuraa WIPO:n vähimmäisvaatimuksia patenteille tai muille vastaaville, vaan käyttää samansuuntaisia vaatimuksia.

 

 Käytetäänkö Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälistä patenttiluokitusta?

Kyllä.

 

 Muita käytössäolevia luokituksia?

Ei.

 

 Kuinka hakemus tallennetaan?

Paperimuodossa, joka on samankaltainen kuin WIPO:n ja Euroopan patenttijärjestön (EPO) raportit.

 

 Kuinka prosessista ilmoitetaan?

Postitse.

 

 Noudatetaanko EPO:n vaatimuksia?

Kyllä. Joskus käytännössä vaikeuksia suorittaa vaateet loppuun.

 

 Patentoitavuuden vaatimukset/yksityiskohdat:

 • Uutuus
 • Kekseliäisyys
 • Teollisuussoveltuvuus
 • Muut lisäykset
 • Riittävyys
 • Patentoitavuuden poissulku
 • Muuta:  Muun muassa seuraavia ei käsitetä keksinnön ytimiksi: löydökset, sisältäen kuvaukset ihmisen (tai muun) kehityksestä, tiedeteoriat ja matemaattiset metodit; järjestelmät, säännöt, ja metodit, joiden avulla suoritetaan älyllistä toimintaa tai harjoitetaan liiketoimintaa; rakennussuunnitelmat rakenteille, rakennuksille tai alueille; symbolit; algoritmit tietokoneisiin ja tietokoneohjelmiin; informaatiojakelu; kasvi, - ja eläinlajit; mikropiirien pohjaratkaisut

 

 Lista poissuljettavista patenteista:

 • Keksinnöt, jotka ovat vastoin julkista järjestystä ja moraalia;
 • Hoito, - ja diagnosointimetodit, joita käytetään sairauksien hoitoon ihmisillä tai eläimillä;
 • Ihmiskloonausprosessit;
 • Prosessit, jotka muokkaavat ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä;
 • Ihmisalkioiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, sisältäen keinosiemennyksen ja alkioiden suojelusäädöksessä mainitut prosessit (Artificial Insemination and Embryo Protection Act);
 • Prosessit, jotka muokkaavat eläinten geneettistä identiteettiä ja jotka aiheuttavat todennäköisestä kärsimystä niille ilman merkittäviä hyötyjä ihmisten tai eläinten terveyden suojeluun mukaan lukien niiden eläinten, jotka ovat osana prosessia;
 • Biologiset prosessit, jotka johtavat biologisten aineiden, kasvien tai eläinten syntyyn, lukuun ottamatta mikrobiologisia prosesseja luotaessa mikro-organismeja;
 • Keksinnöt jotka on rajattu yhteen kasviin tai eläinlajikkeeseen.

 

 Tekeekö Patenttivirasto tarkan arvion patentin sopimattomuudesta ennen sen myöntämistä?

Kyllä.

 

 Lyhyt yhteenveto patentin arviointiprosessista

Hakemuksen oleellisen arvioinnin aikana Patenttivirasto arvioi keksinnön uutuuden, kekseliäisyyden ja teollisuussoveltuvuuden.

 

 Kuka arvioi patenttihakemukset?

Viron kansallinen Patenttivirasto.

 

 Jos hakemus ei täytä vaatimuksia, täytyykö patenttia muokata ennen myöntämistä?

Kyllä.

 

 Muita oleellisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon Viron patenttijärjestelmässä?

Pohjimmiltaan Viron patenttijärjestelmä ei poikkea manner-Euroopan patenttijärjestelmästä.  

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.