image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Asianajotoimistomme tarjoaa palveluita seuraavilla oikeuden alueilla ja oikeudellisissa asioissa:

 Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Agraarioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Alkoholilainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Ammattietiikkasäännöt ja ammattivastuu Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Arvopaperilainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Arvopaperistaminen Latviassa, Liettuassa, Virossa
Asumislainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Arvonlisäveroasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Alv-rekisteröinti Latviassa, Liettuassa, Virossa
Alv-veroedustus Latviassa, Liettuassa, Virossa

 

 Biotekniikkaoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Chancery ja Equity –oikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Edunvalvonta- ja holhousasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Eläinoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Energialainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Esineoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Finanssioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Franchising -kysymykset Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Fuusiot ja yritysostot Latviassa, Liettuassa, Virossa

Hallinto-oikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Henkilökohtainen tuloverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Holding-yhtiöt Latviassa, Liettuassa, Virossa
Huumausaineasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Ilmailuoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Immateriaalioikeudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Informaatioteknologiaoikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Insolvenssioikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Instituutiolainsäädäntö Liettuassa, Liettuassa ja Virossa
Internet-lainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Julkiset hankinnat Latviassa, Liettuassa ja Virossa

 

 Kaavoitus-, yhdyskuntasuunnittelu- ja maankäyttölainsäädäntö Latviassa, Liettuassa, Virossa
Kaksoisverotuksen kieltävät sopimukset Latviassa, Liettuassa, Virossa
Kansainvälinen kauppalaki Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Kansainvälinen oikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Kansainväliset veroasiat ja OECD:n malliverosopimus Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Kasino- ja uhkapelilainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Kaupan sääntely Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Kauppasalaisuuslainsäädäntö Latviassa, Liettuassa, Virossa
Kauppaoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Kiinteistönomistajan velvollisuudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Kiinteistöoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Kiinteän toimipaikan verotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Kiinteästä omaisuudesta saadun tulon verotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Kilpailunrajoituslait Latviassa, Liettuassa, Virossa

Kilpailuoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Konkurssioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Korkovero Latviassa, Liettuassa, Virossa
Koululainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Kuljetusasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa

Kunnallislainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Kunnianloukkausasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Laina- ja velkasuhteet Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Lainhuuto, kiinnitys ja kiinteistön panttaus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Laiterahoitusasiat ja leasingsopimukset Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Laivakuljetusasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Liikeoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Lisenssimaksuverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Luonnonvara- ja ympäristölainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Lääketieteelliset väärinkäytökset Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Maahanmuuttolainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

 

 Maankäyttö- ja rakennusasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Majoitusliikkeitä koskeva lainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Markkinointioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Matkustajien ja tavaroiden kuljetusta koskevat asiat Latviassa, Liettuassa, Virossa

Media- ja viestintälainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Merioikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Muutoksenhaku Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Oikeudelliset väärinkäytökset Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Omaisuudensuoja Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Optiot Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Osakkuus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Osinkoverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa

Pakkolunastusasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Palveluiden verotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Pankkioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Patenttiasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Perintä Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Perintölainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Perheoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Perusoikeudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Petokset Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Poliittiset oikeudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Pääomamarkkina-asiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Pääomavoitot Latviassa, Liettuassa, Virossa
Pääomaverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa

 

 Rahoitus- ja pääoman uudelleenjärjestely Latviassa, Liettuassa, Virossa
Rautatielainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Riita-asiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Rikosoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Ryhmäkanteet Latviassa, Liettuassa ja Virossa

 

 Sairaalalainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Sijoitusrahastoasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Sijoituslainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Siirtohinnoittelu Latviassa, Liettuassa, Virossa

Siviilioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Siviiliprosessioikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Sosiaaliturvalainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Sopimuksen ulkoinen vastuu Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Sopimusoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Sota- ja sotilaslainsäädäntö Latviass,a Liettuassa ja Virossa


 Syrjintäasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Säätiö- ja rahastoasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa

Talousrikokset Latviassa, Liettuassa, Virossa
Tapaturmalainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Tavaramerkkiasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Tavaroiden ja palveluiden kauppa Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Tekijänoikeudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Tekniikkaaja tiedettä koskeva lainsäädäntö Latviassa, Liettuassa, Virossa
Televiestintäasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa

Terveydenhuoltolainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Terveyspalvelutuki- ja terveyspalveluapuasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Testamenttiasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Tuloverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Tuotevastuu Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Työtapaturma-asiat Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Työntekijöiden vähentäminen Latviassa, Liettuassa, Virossa
Työoikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Työsuhde-etuudet Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Työsuojelulainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Täytäntöönpanoasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa

 

 Ulkoistamisasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa
Urheiluoikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Uskonnollisia instituutioita koskeva lainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Vahingonkorvausoikeus Latviassa, Liettuassa, Virossa

Vahingonkorvaus toksisille aineille altistuttaessa Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Vakuutusasiat Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Valtiosääntöoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Vanhuslainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Velkajärjestelyasiat Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Verotietojen vaihtosopimukset Latviassa, Liettuassa, Virossa
Verotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä koskeva lainsäädäntö Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Yksityinen pääoma Latviassa, Liettuassa, Virossa

Yksityisoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa


 Ympäristöoikeus Latvia, Liettua ja Viro
Yrityksen muodostaminen Latviassa, Liettuassa, Virossa
Yrityksen tuloverotus Latviassa, Liettuassa, Virossa
Yrityksen perustaminen Latviassa, Liettuassa, Virossa


 Yrityksen rekisteröiminen Latviassa, Liettuassa, Virossa
Yritysjärjestelyt Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Yritysoikeus Latviassa, Liettuassa ja Virossa
Yritysverotus Latviassa, Liettuassa ja Virossa

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.