image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Veropalvelut Liettuassa

Veropalvelut ovat olleet yksi ydinaloistamme toimistomme perustamisesta lähtien. Asiakkaamme ovat valinneet meidät ykköstason veroneuvonantajaksi Latviassa. Vuodesta 2008 olemme tarjonneet veropalveluita myös Virossa ja Liettuassa. Tarjoamme veroneuvontaa kansainväliseen ja kotimaiseen verosuunnitteluun, veroja koskeviin kiista-asioihin, markkinoilletulostrategioihin ja rajat ylittäviin veroasioihin. Vakaan tietämyksemme ansiosta pystymme tarjoamaan todella kattavaa oikeuspalvelua myös muilla alueilla, esimerkiksi Latviassa, Liettuassa ja Virossa tapahtuviin fuusioitumisiin ja yritysostoihin.

 

Liettua on houkutteleva kohde ulkomaalaisille sijoittajille suotuisten verosuunnittelumahdollisuuksien vuoksi, varsinkin, kun yritysten tulovero on laskenut 15 %:n tasolle (ennen 20 %). Lisäksi pienet yritykset, jotka työllistävät enintään 10 työntekijää ja joiden vuositulot ovat 290 000 EUR tai vähemmän, ovat oikeutettuja erityiseen 5 %:n yritystuloverorajaan (ennen 13 %). Uusi laki myös sallii tappionsiirrot vuodesta 2010 tai aiemmin liettualaisen emoyhtiön ja sen kotimaisten tytäryhtiöiden välillä.

 

Lisätukea verosuunnitteluun saat yritykseltämme.

 

Koko lista asiantuntemusaloistamme verotuspuolella:

 

Kirjanpitokonsultointi Liettuassa

Muutoksenhaut veroarviointeihin Liettuassa

Asuinpaikkatodistuksen järjestäminen Liettuassa kaksinkertaisia verotussopimuksia noudattaen

Liikevoittovero Liettuassa

Myyntivoitot Liettuassa

 

Yritysten tuloverotus Liettuassa

Osinkoverotus Liettuassa

Kaksinkertaiset verotussopimukset Liettuassa

Verotietojen vaihto Liettuassa

Valmistero Liettuassa

 

Kiinteän omaisuuden tuloverotus Liettuassa

 Palveluiden verotus Liettuassa

Korkoverotus Liettuassa

Kansainväliset rajat ylittävät siirrot Liettuassa

Maansiirtoverotus Liettuassa

 

Luonnonvaravero Liettuassa

OECD mallivero Liettuassa

Pakkausvero Liettuassa

Palkkavero Liettuassa

Pysyvän toimipaikan verotus Liettuassa

 

Henkilökohtainen verotus, sisältäen vuosittaisen veronpalautuksen ulkokansalaisille Liettuassa

Ilmoitusten valmistelu Liettuassa

Omaisuusverotus Liettuassa

Edustus veroviranomaisen edessä Liettuassa

Tekijänpalkkion verotus Liettuassa

 

Sosiaaliturva Liettuassa

Valtionmaksut Liettuassa

Verosuunnittelu ja -optimointi Liettuassa

Verotarkistukset Liettuassa

 

Verokiistat Liettuassa

Pääomaverotus Liettuassa

Tulovero-oikeus Liettuassa

Siirtohinnoittelu Liettuassa

 

Arvonlisävero (ALV) Liettuassa

Arvonlisäveroedustus Liettuassa

ALV-rekisteröinti Liettuassa

Veronpidätys Liettuassa

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.