image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Yrityksen perustaminen Latviassa

 

Yleisin liiketoimintamuoto Latviassa on osakeyhtiö (SIA).

 

Osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2800 EUR ja mikroyrityksen osalta 1 – 2800 EUR, joka on maksettava ennen yrityksen rekisteröintiä kaupparekisteriin kun yritykselle on avattu pankkitili. Osakeyhtiön (SIA) voi perustaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

 

Mikroyrityksen rekisteröimiseksi seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

1) perustaja/osakkeenomistaja on luonnollinen henkilö (max. 5 henkilöä)

2) sama tai samat henkilöt ovat hallituksessa

3) sama henkilö voi omistaa vain yhden mikroyrityksen

 

 

. Yrityksen muodostamisen kustannukset, mukaan lukien pankkitili ja ALV-rekisteröinti

Yksityisen osakeyhtiön perustamisilmoituksen hinta:

 • Kun perustajina on kaksi tai useampi henkilö – 142.29 EUR (tai nopeutettu yksipäiväinen menettely 426.87 EUR) ja julkaisumaksu virallisessa lehdessä 27.03 EUR
 • Kun perustajana on yksi henkilö – rekisteröinti 1-3 päivässä 142.29 EUR ja julkaisumaksu virallisessa lehdessä 27.03 EUR
 • Mikroyrityksen perustamisilmoitus – 21.34 EUR (tai nopeutettu yksipäiväinen menettely 64.02 EUR) ja julkaisumaksu virallisessa lehdessä 14.23 EUR

Perustamisilmoitusmaksu ei sisällä notaarikuluja, jotka voivat vaihdella 26 ja 100 euron välillä. ALV-rekisteröinnistä ei peritä Latviassa maksua. Pankkitilin avaamismaksu vaihtelee hieman pankista riippuen. Jos yrityksen perustaa oikeushenkilö, lisäksi voi tulla kuluja käännöksistä (keskimäärin 14 euroa/sivu).

 

Rekisteröiminen kestää 1-3 arkipäivää asiakirjojen jättämisestä paikalliselle viranomaiselle ja kaiken käsittävä summa vaihtelee 220 eurosta 490 euroon. 

 

 

.Juridinen Osoite

Huomioi, että yrityksen osoitteen määritteleminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi yrityksen perustamisen ensimmäiseen vaiheeseen on tarpeellista rekisteröidä tietty osoite Latviassa. Voimme tarjota yrityksellenne mahdollisuutta käyttää meidän laillista osoitettamme Riiassa.

 

 

. Yrityksen perustamisprosessi

Yhtiön perustamisen alkuvaiheissa, yhtiölle pitää luoda aluksi perustamiskirja. Tämän jälkeen avataan väliaikainen pankkitili perustajien valitsemassa pankissa, jonne siirretään vaadittava alkupääoma. Alkupääoman määrän on oltava vähintään 50 % osakepääomasta ja mikroyrityksissä 100% osakepääomasta;

Yhtiöjärjestys kirjoitetaan ja yritykselle määrätään tarvittavat hallinnolliset elimet;

Yritys katsotaan perustetuksi yritysrekisteriin rekisteröimisellä. Kaikki asiakirjat on jätettävä yritysrekisteriin latviankielisinä. Keskimääräiset käännöskulut ovat 14 EUR/sivu; yrityksen perustamiseen tarvittavien asiakirjojen kääntämiskulut ovat keskimäärin 290 EUR.

 

 

. Vaaditut asiakirjat ja tiedot

Lista yrityksen perustamisen tärkeimmistä asiakirjoista ja tiedoista Latviassa ovat:

 1. Tiedot yrityksen hallituksen jäsenestä tai jäsenistä (edustajien oikeudet yhdessä tai erikseen (jos enemmän kuin yksi jäsen), kotipaikka ja passikopiot);
 2. Tieto yrityksen perustajasta (jos perustaja on oikeushenkilö, tarvitaan myös ote yrityksen kotivaltion keskusrekisteristä (Apostille-todistusta ei tarvita Sveitsiltä eikä EU/EEZ-valtioilta);
 3. Yrityksen laillinen osoite Latviassa;
 4. Pankkitiedot;
 5. perustamisasiakirja;
 6. Yhtiöjärjestys
 7. Pankin todistus alkupääoman maksamisesta (mikroyrityksessä perustaja vahvistaa maksun itse)

Huomioi myös, että yrityksen nimen saatavuus on varmistettava ennen rekisteröintiä. 


 

. Verotus Latviassa

 

Hinnat, kulut

Lyhyt selitys

 

ALV

Perusverokanta 21 %, alennetut verokannat 9 % ja 5 % (joissain tapauksissa)

Pakollinen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli liikevaihto on ylittänyt edellisen 12 kuukauden aikana 50 000 EUR

 

 

 

 

Yritystulovero

Perusverokanta -15 %. Mikroyrityksille – 9 % (Liikevaihto ei saa ylittää 100 000 EUR tilivuoden aikana. Liikevaihdon ylittäessä 100 000 EUR, verokanta ylittävälle osuudelle on 20 %. Työntekijöiden lukumäärä ei saa olla yli viisi).

 

 

Osinkovero

0 %

EU-alueen asukkaille

15 % tai 30 %

Alhaisen verotuksen maihin maksettaville osingoille. (30% kiireellisistä osingoista)

Henkilökohtainen tulovero

24%

 

Sosiaaliturvamaksut

10,50 %

Palkansaajan sosiaaliturva

23.59 %

Yrittäjän sosiaaliturva

Kiinteistövero

0,2 % - 1,5 %

Riippuu kiinteistön muodosta


Edustuston rekisteröinti Latviassa

Ulkomaalaisella liiketoiminnan harjoittajalla on oikeus avata edustusto Latviaan. Edustusto ei ole oikeushenkilö, eikä sillä ole oikeutta harjoittaa liiketoimintaa Latviassa. Perustamiseen vaaditut asiakirjat/tiedot:

 1. Asiakirja, josta ilmenee rekisteröinti kotivaltiossa (yhtiöjärjestys), jos ulkomaisen yrittäjän valtion lain mukaan liiketoiminnan harjoittaja on rekisteröitävä; tai muu asiakirja joka vahvistaa ulkomaisen liiketoiminnan harjoittajan laillisen aseman valtiossaan (legalisaatio tai Apostille-todistus, riippuen valtiosta, jossa ulkomaisella liiketoiminnan harjoittajalla on kotipaikka);
 2. Notaarin vahvistama ja legalisoitu (tai Apostille-todennettu) kopio yhtiöjärjestyksestä, perustamiskirjasta tai vastaava asiakirja;
 3. Ulkomaisen yrittäjän kirjallinen päätös perustaa edustusto;
 4. Edustuston juridinen osoite;
 5. Edustajan tämänhetkinen osoite ja kopio passista;
 6. Ulkomaisen liiketoiminnan harjoittajan juridinen osoite, nimi ja liiketoiminnan ala

Käsittelymaksut – 28.46 EUR (rekisteröinti kolmessa arkipäivässä), 85.38 EUR (rekisteröinti yhdessä arkipäivässä) ja maksu julkaisusta virallisessa lehdessä 18.50 EUR.

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.