image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Yrityksen perustaminen Virossa

 

Virossa yleisin yhtiömuoto on OÜ (osaühing). OÜ, eli osakkuusyhtiö tai rajavastuuyhtiö ei ole käytössä Suomessa, mutta tietyin tavoin se on rinnastettavissa suomalaiseen osakeyhtiöön.

 

 

Rajavastuuyhtiö vaatii vähimmäispääomaa 2500 EUR. Tämä pääoma tulee maksaa rahallisena tai ei-rahallisena panoksena ennen yhtiön rekisteröimistä kaupparekisteriin, yhtiön pankkitilin avaamisen jälkeen. Yhtiö voidaan myös perustaa ilman alkupääomaa. 2500 EUR minimipääoma tulee tällöin maksaa myöhemmin, ja tästä tulee päättää osakkeenomistajien yhtiöjärjestyksessä. Alkupääomaton rajavastuuyhtiö ei ole uusi yhtiömuoto, vaan yleiset rajavastuuyhtiöitä koskevat säädökset pätevät. Kaupparekisteriin tulee merkintä, että yhtiö on perustettu ilman alkupääomaa.

Alkupääomattoman rajavastuuyhtiön perustamisen edellytykset:

 1. Vain luonnolliset henkilöt voivat olla osakkeenomistajina;
 2. Yhtiöjärjestys sisältää aikarajan, jolloin pääoma tulee maksettavaksi;
 3. Ennen pääoman maksamista osakkeenomistajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toimista;
 4. Ennen pääoman maksamista osinkojenjako ei ole mahdollista;
 5. Enimmäispääoma alkupääomattoman rajavastuuyhtiön on 25 000 EUR

 

Yrityksen muodostamisen kustannukset, mukaan lukien pankkitili ja ALV-rekisteröinti

Rajavastuuyhtiön (OÜ) perustamisilmoituksen hinta on 140 EUR. Perustamisilmoitusmaksu ei sisällä notaarikuluja, jotka ovat noin 40 EUR. ALV-rekisteröinnistä ei peritä Virossa maksua. Pankkitilin avaamismaksu vaihtelee hieman pankista riippuen. Jos yrityksen perustaa oikeushenkilö, lisäksi voi tulla kuluja käännöksistä (keskimäärin 16 EUR/sivu). Rekisteröiminen kestää viisi (5) arkipäivää asiakirjojen jättämisestä paikalliselle viranomaiselle.

 

 

Juridinen osoite

Huomioi, että yrityksen osoitteen määritteleminen on välttämätöntä. Tämän vuoksi yrityksen perustamisen ensimmäisessä vaiheessa on tarpeellista rekisteröidä tietty osoite Virossa. Voimme tarjota yrityksellenne mahdollisuutta käyttää meidän laillista osoitettamme Tallinnassa.

 

 

 Yrityksen perustamisprosessi

Yhtiön perustamisen alkuvaiheissa, yhtiölle pitää luoda aluksi perustamiskirja. Tämän jälkeen avataan väliaikainen pankkitili perustajien valitsemassa pankissa, jonne siirretään vaadittava alkupääoma. Alkupääoman on oltava vähintään 2 500 EUR;
Yhtiöjärjestys kirjoitetaan ja vahvistetaan notaarilla ja yritykselle määrätään tarvittavat hallinnolliset elimet;

Yritys katsotaan perustetuksi yritysrekisteriin rekisteröimisellä. Kaikki asiakirjat on jätettävä yritysrekisteriin vironkielisinä. Paikallisen lain mukaan asiakirjojen käännökset voi tehdä vain sertifioitu kielenkääntäjä. Keskimääräiset käännöskulut ovat 16 EUR/sivu; yrityksen perustamiseen tarvittavien asiakirjojen kääntämiskulut ovat keskimäärin 290 EUR.

 

 

Vaaditut asiakirjat ja tiedot:

A: Mikäli perustaja on luonnollinen henkilö:

 • Asianajotoimistolle myönnetty, notaarilla vahvistettu valtakirja yhtiön perustamiseksi
 • Notaarin vahvistus, että perustajalla/perustajilla on oikeus perustaa yhtiö Viroon
 • Yhtiön nimi
 • Toiminta-ala
 • Yhtiön virallinen osoite
 • Pankkitiedot
 • Pankista todistus, että alkupääoma on väliaikaisella tilillä, ja että 140 EUR rekisteröimismaksu on maksettu

B: Mikäli perustaja on oikeushenkilö:

 • Ajantasainen ote perustajien kaupparekisteristä (todisteena siitä, että perustaja on rekisteröity yritys toisessa maassa ja selvittääkseen lailliset edustajat) – Apostille-todennettu
 • Asianajotoimistolle myönnetty, notaarilla vahvistettu valtakirja yhtiön perustamiseksi
 • Notarisoitu perustamispäätös
 • Yrityksen nimi
 • Toiminta-ala
 • Pankkitiedot
 • Pankista todistus, että alkupääoma on väliaikaisella tilillä, ja että 140 EUR rekisteröimismaksu on maksettu

Apostille-todennusta voidaan vaatia niiden maiden viranomaisen (yritysrekisterin) myöntämiin asiakirjoihin, joiden kanssa Virolla ei ole oikeudellista avunantosopimusta.

 

 

Verotus Virossa

 

 

Hinnat, kulut

Lyhyt selitys

ALV

Yleinen verokanta 20 %,
alennettu verokanta 9 %

Verokausi on yksi kalenterikuukausi

Yritystulovero

Yleinen verokanta on 0 %.
25% koskee vain voitonjakoa

25% kattaa pääosin osingot mutta myös lahjat, lahjoitukset, luontoisedut, tekijänpalkkiot ja pankkitilituotot. Yritystulovero tulee yrityksen maksettavaksi.

Osinkoverotus

25 %

Koska veronmaksajana on yritys, osakkeenomistajan status (oikeushenkilö/ luonnollinen henkilö, asukas / ei asukas) ei ole oleellista

Henkilökohtainen tulovero

20%

Tulee työnantajan maksettavaksi palkkamaksuista pidätettynä verona. Veronmaksaja on siis se henkilö, joka maksaa verotettavan tulon luonnolliselle henkilölle.

Sosiaaliturvamaksut

33 %

työntekijän osuus – sairasvakuutus ja työttömyysturvamaksu

2 %

työntekijän osuus – työttömyysturvamaksu

1 %

Työnantajan osuus – työttömyysturvamaksu

Kiinteistövero

0,1 % – 2,5 %

Vuosittainen, kunta- ja kiinteistökohtainen

Verovapaa tulo

154 EUR / kk

 

 

 

Edustuston rekisteröinti Virossa  

Ulkomaalaisella yrityksellä on oikeus aloittaa liiketoiminta Virossa avaamatta paikallista toimistoa: yksi Virossa sijaitseva edustaja riittää. Rekisteröinti tehdään Viron vero- ja tullihallintoon, johon ulkomainen yritys rekisteröidään ulkomailla asuvaksi verovelvolliseksi Virossa. Ulkomaista yritystä ei rekisteröidä Viron yritysrekisteriin ja sen kaikkea toimintaa ohjataan ulkomailta.

Mikäli ulkomainen yritys avaa edustuston Virossa, tässäkään tapauksessa rekisteröinti yritysrekisteriin ei ole tarpeen, vaan rekisteröinti tehdään Viron vero- ja tullihallintoon, jonka tietoihin yritykselle rekisteröidään kiinteä toimipaikka. Kiinteää toimipaikkaa ei rekisteröidä Viron yritysrekisteriin ja sen kaikkea toimintaa ohjataan ulkomailta.

Vaadittavat asiakirjat kumpaankin (ulkomailla asuvan verovelvollisen ja kiinteä toimipaikan) rekisteröintiin:

 • Yrityksen edustajan laatima ja allekirjoittama hakemuskaavake. Mikäli edustaja ei ole halukas edustamaan yritystä vero- ja tullihallinnossa, lakimies voidaan valtuuttaa notarisoidulla valtakirjalla.
 • Asiakirja, joka todistaa ulkomaisen yrityksen rekisteröinnin maassaan (Yritysrekisterin myöntämä yritysrekisteriote tai rekisteröintitodistus) – käännettynä viroksi tai englanniksi sekä Apostille-todistuksella varustettuna, mikäli yritys ei ole maasta, jonka kanssa Virolla on oikeudellinen avunantosopimus (Latvia, Liettua, Venäjä ja Ukraina) ja joiden kohdalla Apostille-todistus ei ole tarpeen.
 • Liiketoimintaa selventävä asiakirja (sopimukset/laskut/liiketoimintasuunnitelma) – käännettynä viroksi tai englanniksi.
 • Yhtiöjärjestyksen sivu, josta käy ilmi yrityksen edustajat (henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa asiakirjoja ulkomaisen yrityksen nimissä) – käännettynä viroksi tai englanniksi sekä Apostille-todistuksella varustettuna, mikäli yritys ei ole Latviasta, Liettuasta, Venäjältä tai Ukrainasta.

Rekisteröinti tehdään vero- tai tullihallinnossa viidessä päivässä ilman maksuja.

Ainoa yritysrekisteriin rekisteröitävä edustusto Virossa on haarakonttori, joka ei ole oikeushenkilö ja jolla ei ole alkupääomaa, mutta joka rekisteröidään samoin kun yritykset Virossa. Rekisteröinti yritysrekisteriin kestää viisi (5) päivää ja maksaa 140 EUR. 

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.