image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Veropalvelut Latviassa

 

Veropalvelut ovat olleet yksi ydinaloistamme toimistomme perustamisesta lähtien. Asiakkaamme ovat valinneet meidät ykköstason veroneuvonantajaksi Latviassa. Vuodesta 2008 olemme tarjonneet veropalveluita myös Virossa ja Liettuassa.

 

Tarjoamme veroneuvontaa kansainväliseen ja kotimaiseen verosuunnitteluun, veroja koskeviin kiista-asioihin, markkinoilletulostrategioihin ja rajat ylittäviin veroasioihin. Vakaan tietämyksemme ansiosta pystymme tarjoamaan todella kattavaa oikeuspalvelua myös muilla alueilla, esimerkiksi Latviassa, Liettuassa ja Virossa tapahtuviin fuusioitumisiin ja yritysostoihin.

 

Ennen liiketoiminnan aloittamista Latviassa, on huomioitava, että Latviassa saadut tulot ovat 15 % yritystuloveron alaisia. Pääomaa ja siirtohinnoittelua koskevia sääntöjä on vähäisesti ja sama pätee myös ennakonpidätystä tietyistä ulosmaksukategorioista. Viimeaikoina houkuttelevaksi vaihtoehdoksi on noussut mahdollisuus laskea verotettavaa tuloa voittoihin käytetyllä korkokannalla. Toisin sanoen, yritykset voivat laskea efektiivistä veroastettaan, mikäli osakkeenomistajat eivät jaa kertyneitä voittoja. Lisäksi tappiontasausaika on viisi vuotta.

 

Toinen viimeaikainen kehitys on ollut mikroyritysvero. Tämäntyyppinen vero on sovellettavissa pieniin yrityksiin ja yksinyrittäjiin, joiden liikevaihto ei ylitä 7000€ tilivuoden aikana, ja jotka täyttävät muita kriteerejä työntekijöiden määrän (max 5) ja palkkioihin liittyen. Veroaste on 12% liikevaihdon ollessa alle 7000€, 15% liikevaihdon ollessa 7000,01€-100 000€ ja 20% liikevaihdon ylittäessä 100 000 €. 

 

ALV-rekisteröinti on pakollista yrityksille tai ihmisille, joiden liikevaihto ylittää 14 000 EUR. Eri kynnykset ovat käytettävissä tietyille tuotekategorioille tai kansainvälisille tai yhteisön sisäisille siirroille. Etuyhteydessä olevat yritykset voivat perustaa ALV-ryhmän jakamalla keskenään velvollisuutensa ja oikeutensa, kommunikoidessaan samalla Latvian veroviranomaisen kanssa.

 

Lisätukea verosuunnitteluun saat yritykseltämme.

 

Koko lista asiantuntemusaloistamme veroasioissa:

 

Verosuunnittelu ja optimointi Latviassa

Verokiistat Latviassa

Kansainväliset rajat ylittävät siirrot Latviassa

Arvonlisävero (ALV) Latviassa

Sosiaaliturva Latviassa

 

Yrityksen tulovero Latviassa

Ennakonpidätys Latviassa

Henkilökohtainen verotus, sisältäen vuosittaisen veronpalautuksen ulkokansalaisille Latviassa

Edustus veroviranomaisen edessä Latviassa

Muutoksenhaut veroarviointeihin Latviassa

 

Ilmoitusten valmistelu Latviassa

Asuinpaikkatodistuksen järjestäminen noudattaen kaksinkertaisia verotussopimuksia Latviassa

Omaisuusvero Latviassa

Palkkavero Latviassa

ALV-edustus ja -rekisteröinti Latviassa

 

Valmistevero Latviassa

Pakkausvero Latviassa

Luonnonvaravero Latviassa

Valtionmaksut Latviassa

Maansiirtomaksut Latviassa

 

Verotarkastus Latviassa

Kirjanpitokonsultointi Latviassa

ALV-rekisteröinti Latviassa

ALV rekisteröinti Baltiassa

ALV-maksuasiamies Latviassa

 

Kaksinkertaiset verosopimukset Latviassa

Siirtohinnoittelu Latviassa

Omistajayhtiöt Latviassa

 Osinkoverotus Latviassa

Tekijänpalkkion verotus Latviassa

 

Pysyvän toimipaikan verotus Latviassa

 Palveluiden verotus Latviassa

Korkoverotus Latviassa

Liikevoittovero Latviassa

Kiinteän omaisuuden tuloverotus Latviassa

 

Tulojen verotus Latviassa

Pääomaverotus Latviassa

Verotietojen vaihto Latviassa

OECD mallivero Latviassa

Lisäkysymyksiin vastaa asianajaja Valters Gencs: info@gencs.eu

Tätä tietoa ei voida katsoa neuvoksi tai oikeudelliseksi lausunnoksi.

© Valantehneen asianajajan Valters Gencsin toimisto, 2016

Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.